Ønske om en enklere hverdag fører Bodil og Henrik til Kjempenhøy

Ønske om en enklere hverdag fører Bodil og Henrik til Kjempenhøy

– Vi bor i en enebolig som er for stor for oss to. Våre to barn er for lengst flyttet ut. De bor i Harstad og Tønsberg. Avgjørelsen har modnet over tid og nå var det på tide å flytte til leilighet for å forenkle hverdagen, sier Bodil og Henrik Kaspersen som begge er fra Henninsgvær, men flyttet til Sortland tidlig på 70-tallet. Det blir innflytting på Kjempenhøy i sommer og det skal bli godt å slippe mange av de gjøremål som naturlig følger med det å bo i enebolig. I en fase med barn er det en naturlig boform, men i vår nye tilværelse er blir det mer viktig å forenkle hverdagen.

Bodil flyttet til Sortland i 1973 og Henrik i 1974. De bygde sin første enebolig i 1976 og det var Steinsvik Hus som oppførte den. Når de nå flytter er det fra en enebolig i Vestmarka. – Når avgjørelsen var tatt var Kjempenhøy et godt altenerativ. Vi likte prosjektet og de løsninger som utbygger hadde valgt.

Det var mulig å endre på ting. Gjorde dere noen endringer?

– Ja, vi flyttet en vegg og og gjorde ett av soverommene større uten at det forringet stuen. Vi valgte oss annen kjøkkeninnredning og en mer praktisk baderomsinnrdning. Det var ingen problem å få det endret.

God investering

Bodil og Henrik har begge økonomisk bakgrunn. Bodil jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge og senere i økonomiavdelingen i Sortland kommune. Henrik var medeier i Regnskapssentralen og de hadde oppdraget med å føre regnskapet når Nordlaks ble etablert. Etter hvert kjøpte SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapssentralen og Henrik ble økonomisjef i Nordlaks.

– Det har vært en utrolig reise med Nordlaks. Det å gå fra en liten bedrift til å bli milliardbedrift har vært fantastisk og bidradd til å gjøre oss medarbeidere, ja hele Vesterålen, stolt av bedriften. Sjømatnæringen er svært viktig for Lofoten og Vesterålen, sier Henrik.

Med denne bakgrunnen kan dere kanskje si noe om de økonomiske vurderinger knyttet til kjøp av leilighet?

– Vi tror det er en god investering slik fast eiendom har vært i mange år. For oss har ikke det vært avgjørende, men for yngre vil det være viktig.

Er øvrige utgifter, utenom renter og avdrag, større ved å bo i leilighet?

– Nei, tvert om. Ved å bo i sentrum trenger vi bare en bil. Strømkostnadene som er blitt en ny faktor vi må hensynta er billigere her. I tillegg er det mindre vedlikeholdskostnader og lavere forsikringskostnader. Det er også rimeligere å få sentrumsnære opplevelser på for eksempel Kulturfabrikken eller på restaurant. Vi slipper drosjekostnadene. Totalt sett blir det ganske mange kroner å spare i denne boformen.

Redselen for å kvitte seg med ting var overdrevet
Flere som skal flytte fra enebolig til leilighet sier de kvier seg for all ryddingen. De vil ikke kvitte seg med ting de har et forhold til og gruer seg til prosessen. Hvordan er det for dere spør vi Bodil og Henrik?

– Det var en del av beslutningsprosessen, vi må innrømme det. Men vi har god tid til flytting. Vi har også oppdaget at veldig mye av det vi har samlet på har ingen verdi for oss lenger. Vi kaster, gir bort noe, og kan jo også selge en del ting som kan ha en verdi for andre. Vi tar vare på de tingene som det knytter seg en historie til eller som vi er blitt ekstra glade i. Vi har tatt vare på ting over flere år vi trodde skulle taes i bruk, men slik har det ikke blitt. En del av å forenkle hverdagen er jo også å ha færre ting å forholde seg til.

Er det vanskelig?

– Nei, det som har en spesiell verdi og som knytter oss til hendelser opp igjennom årene, spesielle gaver og også ting med familieverdi tar vi fortsatt vare på. Altfor mye har vi samlet på altfor lenge. Det vel litt samlere i oss alle.

Nå skal vi nyte

Bodil og Henrik reiste en del til Kanariøyene når ungene var små. Reising har imidlertid aldri vært det store for dem. – Vi trives godt i nord, og drar ofte til leiligheta vår i Henningsvær. Nå som barna bor borte tenker vi på å ta turer til dem. Ellers skal vi nyte det vi tror blir et godt liv på Kjempenhøy og i regionen. Vi har det fantastisk her oppe og det finnes fortsatt perler vi ønsker å se og oppleve.

Dere har bodd i enebolig i snart 50 år, hvordan blir det å få naboene så tett på?

– Det tro vi blir fint. Det er gode fellesarealer og vi kjenner jo mange av de som har eller skal flytte til Kjempenhøy. Vi skal også bruke Sortland sentrums tilbud mer, og det kan jo lettvint gjøres sammen med nye naboer. Nei, vi ser fram til å «bo oss inn» i leiligheta.

Jeg tror det kommer til å gå bra, dere får ha lykke til!

– Du får ringe oss til høsten «å høre kor det går», avslutter Bodil og Henrik.

Ta kontakt for mer informasjon

Arnulv Steinsvik, tlf. 920 28 917
Bjørn Pedersen, tlf. 908 35 967

MELD DIN INTERESSE HER

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.